Om oss

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Advokatbyrå specialiserad på familjerätt & brottmål

 

Välkommen till advokatbyrån Familjerättsadvokaterna! Advokatbyrån har sitt säte på Kungsgatan i Stockholm City och är verksam i hela Sverige. Byrån grundades av Stina Zakrisson år 2010. Sedan 2014 finns vi även i Nyköping/Oxelösund. Vår inriktning är humanjuridisk, det vill säga juridik som rör privatpersoner. Vi är specialiserade på familjerätt och brottsoffers rättigheter och arbetar uteslutande inom dessa rättsområden. Kontakta oss för att boka ett möte. Välkommen!

 

Stina Zakrisson

Advokat, grundare

 

Juristexamen

Advokatexamen

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavdelningen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Särskild företrädare för barn i brottmål

Bodelningsförrättare

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

Ställföreträdare för barn LVU

Offentligt biträde LVU

Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om klander av bodelning

Mål om klander av testamente

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

 

 

 

 

 

Susanna Andersson

Jur Kand

 

Juristexamen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Särskild företrädare för barn i brottmål

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

Ställföreträdare för barn LVU

Offentligt biträde LVU

Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om klander av bodelning

Mål om klander av testamente

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

 

Matilda Banda

Jur Kand

 

Juristexamen

 

Uppdrag

Domstolsförordnanden

Målsägandebiträde i brottmål

Rättegångsbiträde ang. godmanskap

Rättegångsbiträde ang. förvaltarskap

God man för bortavarande part

Ställföreträdare för barn LVU

Offentligt biträde LVU

Offentligt biträde för vårdnadshavare LVU

 

 

Ombud

Mål om äktenskapsskillnad

Mål om kvarsittanderätt

Mål om klander av bodelning

Mål om klander av testamente

Mål om underhållsbidrag

Mål om vårdnad, boende & umgänge

 

Samt

Familjerättsliga avtal, handlingar och transaktioner

Mikaela Baggström

Jur Kand

 

Juristexamen

 

VÅR MÅLSÄTTNING

Engagerat, kompetetent och resultatinriktat biträde till våra klienter. Största möjliga framgång i varje mål.

God stämning på jobbet.

 

Advokat Stina Zakrisson

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se